GYF / Gymnasievalet / Studieekonomi / Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå t o m vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år. Inackorderingstillägget betalas ut enligt följande nivåer, beroende på avståndet mellan hemmet och skolan.

Avstånd/km Kronor/mån 2017
       - 84 1 930 kr
  85 - 139 2 100 kr
 140 - 259 2 230 kr
260 - 520 2 340 kr
521 - 2 470 kr

Ansökan måste vara handläggaren tillhanda innan den 20 i den månad ansökan ska börja gälla ifrån. Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.

Inackorderingstillägg betalas ut (from september tom maj) i slutet av varje månad via Nordea. Komvuxelev kan endast få inackorderingstillägg om eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommuns komvux.

Inackorderingstillägg söks via den som ansvarar för gymnasieutbildningen i din hemkommun. Du som bor i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga eller Torsås kommun söker via Kalmarsunds gymnasieförbund.

Inackorderingstillägg på hemorten kan beviljas av sociala skäl. Då ska ett intyg från social myndighet eller skolkurator bifogas.

Inackorderingstillägg för studier utomlands kommer som tidigare att handläggas av CSN.
Folkhögskoleelever och elever vid fristående skolor och riksinternat ska även i fortsättningen söka inackorderingstillägg hos CSN. Elev som är andrahandsmottagen är inte berättigad till inackorderingstillägg enligt lagen.

ÅTERKRAV
Om förhållandena som legat till grund för denna ansökan om inackorderingstillägg ändras, skall du omedelbart anmäla detta till oss. Underlåter du att göra detta kan redan utbetalda bidrag komma att återkrävas.

Blankett för:

ansökan om inackorderingstillägg läsåret 17/18

Skriv ut blanketten och fyll i den. Blanketten har två sidor, en fram och en baksida.

Skickas till:

Kalmarsunds gymnasieförbund
Box 865
391 28 KALMAR

Elever på fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Pia Palmblad

Ekonomi-/Antagningsassistent

0480-45 15 06

Inackorderingstillägg

Du som bor i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga eller Torsås kommun och studerar på gymnasieskola eller komvux på gymnasienivå kan ansöka om inackorderingstillägg via Kalmarsunds gymnasieförbund. Du som studerar inom Kalmarsunds gymnasieförbund men är folkbokförd i en annan kommun, skall ansöka om inackorderingstillägg i din hemkommun.