GYF / Gymnasievalet / SYV-information

SYV-information

Här finns information som vänder sig till studie- och yrksesvägledare.

Blanketten "Överlämning av information från grundskola till gymnasieskola - Medgivande" har utgått och ersatts av ovanstående.

Länkar:

Riksrekryterande utbildningar mm, Skolverket

Handbok antagning, SKL

Studievägskoder, Skolverket

Skolenhetskoder gymnasiet, kopia SCB 170104